Croeso

Ein bwriad yw darparu cymorth dibynadwy o safon i’r diwydiant theatr ac adloniant ar draws de Cymru ac ymhellach.  Rydyn ni’n falch i gynnig gwasanaeth dwyieithog.

Rydym yn aelodau o Sefydliad Technegwyr Theatr Brydeinig, a Cynllun  Iechyd a Diogelwch Contractwyr. Rydym hefyd wedi ein yswirio’n llawn ar gyfer Digollediad Proffesiynol ac Atebolrwydd y Cyhoedd a Chyflogwyr.

crew2Mae ein gwasanaethau yn amrywiol ac ein amcan yw ‘i ddarparu gwasanaeth wedi ei deilwra’n benodol o’r safon uchaf posib gan ddarparu staff proffesiynol, cwrtais, cydwybodol, wedi eu hyfforddi’n drwyadl’.

Mae hapusrwydd y cwsmer yn hynod o bwysig i ni. Rydyn ni bob tro yn gofyn am adborth yn dilyn pob swydd i sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaeth gorau posib.

Mae modd cysylltu â ni saith diwrnod yr wythnos, ac rydym yn hapus i drafod eich anghenion unai yn y Gymraeg neu yn Saesneg


We endeavor to provide quality and reliable support to both the theatrical and event industry across Wales and beyond. We are proud to offer a bilingual service.

We are members of the Association of British Theatre Technicians and accredited by the Contractors Health and Safety Scheme. We are fully insured for Professional Indemnity, Public and Employers Liability.

Our mission, ‘to provide a tailored service of an exceptionally high standard utilising professional, courteous, conscientious and trained staff.’

Customer satisfaction is of paramount importance to us. We always request feedback following every assignment in order to further improve our service.

We are contactable seven days a week and are happy to discuss your requirements either in Welsh or English.


Happy Clients to Date:

“I can’t fault you and your crew. Brilliant service. The whole team is hard working, knowledgable, easy to get along with and a work ethic that is unrivalled. Look forward to working with you again in the future. Jacob Gough Production Manager
“Telgwen has supplied Theatr Genedlaethol Cymru with the most proficient and professional staff since 2011. Finding a consistent crew can sometimes be a challenge in the industry. However, with Telgwen there’s never a job too big or small. It has been a pleasure to work with a Welsh language based company that provides a ‘worry free’ production service that exceeds expectation every time.”
“We utilized Telgwen in two roles during the 2014 Eisteddfod- supplying crew during the installation process and also to manage the Eisteddfod car parks. It was easy to deal with the company and the staff were both conscientious and polite all times. There would be no problem in using them in the future”

Previous Clients Include: